Inspiratiesessie Keuzekompas

Keuzekompas opleiding

Bestelling toolbox

logo kompas

Q&A

Hoe verhoudt het Keuzekompas® zich tot andere ontwikkelingsinstrumenten zoals bv diagnostische zelftests, development centers, …?

Het Keuzekompas® is een instrument om op een inside out manier aan ontwikkeling te doen binnen organisaties.

Klassieke instrumenten zoals bv development centers werken op een outside in manier (van binnen naar buiten – door de competenties te diagnosticeren en de gaps te definiëren worden de ontwikkelingspistes van de medewerker vastgelegd). Het Keuzekompas® heeft het daarentegen over het potentieel van de medewerker en zijn persoonlijke wens om te groeien, vertrekkend vanuit zijn unieke talenten en passies. 

Een Keuzekompas® is dan ook zeer geschikt voor organisaties die op zoek zijn naar instrumenten van duurzame ontwikkeling, en die meer willen doen met het potentieel van hun medewerkers. Het Keuzekompas® geeft immers richting aan ontwikkeling binnen een context van zelfsturing en ondernemen vanuit purpose.

Wat is de methodologische grondslag van het Keuzekompas® ?

Het Keuzekompas® is onder meer opgebouwd vanuit de grondslagen van de zelfdeterminatietheorie, naast de positieve psychologie, het waarderend onderzoek en krachtgericht coachen.

Binnen het veld van de zelfdeterminatietheorie wordt onderzoek gedaan naar het innerlijk kompas, dat ons als mens helpt bij het maken van belangrijke keuzes in ons leven. De methodiek die wij hebben ontwikkeld hanteert verder een aantal coachingtechnieken die ontstaan zijn binnen het waarderend onderzoek (appreciative inquiry), krachtgerichte coaching en de positieve psychologie. Deze technieken worden ingezet om het bewustzijn van de coachee rond zijn intern kompas te vergroten.

De coaches die onze trajecten begeleiden werden allen opgeleid in deze coachingtechnieken. De kwaliteit van deze coaches worden ondersteund door permanente opleiding en intervisie. Maar meer nog dan het gebruik van dezelfde technieken, is er één iets wat hen verbindt: het geloof in het potentieel en de kracht van mensen.

Om onze methodiek voortdurend te verfijnen, werken we nauw samen met de universiteit Gent, fac. Psychologische Wetenschappen (Prof. Dr. B. Soenens). Hij verricht wetenschappelijk onderzoek naar het innerlijk kompas, en werkt momenteel een validatietraject van onze methodiek uit. 

Welke organisatie commercialiseert het Keuzekompas® ?

Achter het Keuzekompas® staatThe Future Generation CV, een bedrijf opgericht door 10 maatschappelijk bewogen ondernemers. Elk van hen investeert maandelijks 1 tot 3 dagen pro deo in de werking van de CV. Zij hebben immers allen een gedeelde droom: een samenleving en een economie waar mensen keuzes kunnen maken op basis van wat écht telt, en niet op basis van wat de buitenwereld van hen verwacht. 

Omdat de belangrijke keuzes vaak gemaakt worden op relatief jonge leeftijd – met name het moment van studiekeuze – wil TFG zoveel mogelijk jongeren stimuleren om hun keuzekompas te maken tijdens de tienerjaren. Daarom wordt 1/3 van de bruto-marge van TFG gereserveerd voor het aanbieden van gratis trajecten aan jongeren uit maatschappelijk kwetsbare milieu’s. Om de financiële drempel zo laag mogelijk te houden, kunnen deze jongeren hun coachingtraject betalen in natura – door hun talenten in ruil aan te bieden.

Waarom is The Future Generation een coöperatieve vennootschap ?

TFG gaat mee op zoek naar de organisatiemodellen van de toekomst. Hoe kunnen we onze organisaties zo designen dat ze medewerkers toelaten om in hun kracht te staan, om zoveel mogelijk de dingen te doen die kloppen bij hun keuzekompas, en om samen bij te dragen tot een betere wereld. De coöperatieve organisatievorm sluit daar momenteel het dichtst bij aan.