logo kompas

Q&A

Hoe verhoudt het Keuzekompas® zich tot andere ontwikkelingsinstrumenten zoals bv diagnostische zelftests, development centers, …?

Het Keuzekompas® is een instrument om op een inside out manier aan ontwikkeling te doen binnen organisaties.

Klassieke instrumenten zoals bv development centers werken op een outside in manier (van binnen naar buiten – door de competenties te diagnosticeren en de gaps te definiëren worden de ontwikkelingspistes van de medewerker vastgelegd). Het Keuzekompas® heeft het daarentegen over het potentieel van de medewerker en zijn persoonlijke wens om te groeien, vertrekkend vanuit zijn unieke talenten en passies. 

Een Keuzekompas® is dan ook zeer geschikt voor organisaties die op zoek zijn naar instrumenten van duurzame ontwikkeling, en die meer willen doen met het potentieel van hun medewerkers. Het Keuzekompas® geeft immers richting aan ontwikkeling binnen een context van zelfsturing en ondernemen vanuit purpose.

Wat is de methodologische grondslag van het Keuzekompas® ?

Het Keuzekompas® is opgebouwd vanuit de grondslagen van de zelfdeterminatietheorie. 

Binnen dit veld wordt onderzoek gedaan naar het innerlijk kompas, dat ons als mens helpt bij het maken van belangrijke keuzes in ons leven. De methodiek die wij hebben ontwikkeld hanteert een aantal coachingtechnieken die ontstaan zijn binnen het waarderend onderzoek (appreciative inquiry), krachtgerichte coaching en de positieve psychologie. Deze technieken worden ingezet om het bewustzijn van de coachee rond zijn intern kompas te vergroten.

De coaches die onze trajecten begeleiden werden allen opgeleid in deze coachingtechnieken. De kwaliteit van deze coaches wordt ondersteund door permanente opleiding en intervisie. Maar meer nog dan het gebruik van dezelfde technieken, is er één iets wat hen verbindt: het geloof in het potentieel en de kracht van mensen.

Om onze methodiek voortdurend te verfijnen, werken we nauw samen met de universiteit Gent, fac. Psychologische Wetenschappen (Prof. Dr. B. Soenens). Hij verricht wetenschappelijk onderzoek naar het innerlijk kompas, en werkt momenteel een validatietraject van onze methodiek uit. 

Welke organisatie commercialiseert het Keuzekompas® ?

Achter het Keuzekompas® steekt The Future Generation CVBA, een jong bedrijf opgericht door 10 maatschappelijk bewogen ondernemers. Elk van hen investeert maandelijks 1 tot 3 dagen pro deo in de werking van de CVBA. Zij hebben immers allen een gedeelde droom: een samenleving en een economie waar mensen keuzes kunnen maken op basis van wat écht telt, en niet op basis van wat de buitenwereld van hen verwacht. 

Omdat de belangrijke keuzes vaak gemaakt worden op relatief jonge leeftijd – met name het moment van studiekeuze – wil TFG zoveel mogelijk jongeren stimuleren om hun Keuzekompas® te maken tijdens de tienerjaren. Daarom wordt 1/3 van de bruto-marge van TFG gereserveerd voor het aanbieden van gratis trajecten aan jongeren uit maatschappelijk kwetsbare milieu’s. Om de financiële drempel zo laag mogelijk te houden, kunnen deze jongeren hun coachingtraject betalen in natura – door hun talenten in ruil aan te bieden.

Waarom is The Future Generation een coöperatieve vennootschap ?

TFG gaat mee op zoek naar de organisatiemodellen van de toekomst. Hoe kunnen we onze organisaties zo designen dat ze medewerkers toelaten om in hun kracht te staan, om zoveel mogelijk de dingen te doen die kloppen bij hun Keuzekompas®, en om samen bij te dragen tot een betere wereld. De coöperatieve organisatievorm sluit daar momenteel het dichtst bij aan.

Jongeren & ouders

Welke weg wil je inslaan in je studies? Of na je studies? Of wil je eigelijk wel gaan studeren? Misschien toch eerder op zoek naar werk? Of naar het buitenland? Of waarom niet een eigen zaak beginnen? 

Op dit belangrijke sleutelmoment in jouw leven, staan vele mensen rondom jou klaar met goedbedoelde adviezen. Misschien herken je deze wel:

  • “Doe maar universiteit, dan kun jij toch aan ?” 
  • “Je moet zo hoog mogelijk mikken, je kunt later nog altijd zakken”
  • “Kies zo breed mogelijk, dat laat je alle opties open”
  • “We zijn een familie van zelfstandigen, waarom zou jij geen zelfstandige worden ?”
  • “Wanneer je dergelijke studierichting volgt, zul je later nooit je boterham verdienen”
  • enzovoort.

Maar… Wat wil jij zelf ? Wat wil je echt gaan doen? Met wie? Waarom? Welk pad maak je voor jezelf? Welke keuzes maak je? Wat zit er binnen in jou dat naar buiten wil komen ?
Om het antwoord te vinden op al deze vragen, heb je een goed beeld nodig van jouw sterktes, jouw waarden, jouw dromen, jouw verlangens, jouw ambities, … Kortom, een sterk innerlijk kompas dat jou de richting aanwijst waarin jouw levenspad zich zou kunnen ontplooien.

Laat dit kompas nu net iets zijn dat we niet sterk ontwikkeld hebben op school. Daar heb je misschien vaak gehoord waar je niet goed in bent en waar je aan moet werken. Maar waar ben je zo goed in dat dit misschien de rest van jouw leven zal vullen? Hoe ziet jouw levensproject eruit?

Jouw Keuzekompas® helpt je bij het maken van al deze keuzes. Een geschenk voor het leven!

Wil je zelf aan de slag om een eigen Keuzekompas® te maken? Contacteer één van onze coaches die actief is in jouw buurt
 

Werknemers en zelfstandigen

Als jonge adolescent nemen we veel sleutelbeslissingen die ons leven een bepaalde richting insturen. Vaak duiken een tiental jaren werk en volwassen leven later de eerste twijfels en frustraties op. De gevolgen van die keuzes worden dan voelbaar: ligt de job me wel? Leid ik het leven wel dat ik écht wil? Richt ik me niet téveel op mijn competenties in plaats van te kijken naar mijn interesses? Wie té ver afwijkt van zijn innerlijk kompas, kan in een existentiële crisis belanden.

De Loopbaancheque van de Vlaamse overheid (www.vdab.be/loopbaancheque) maakt het mogelijk om, samen met een loopbaancoach, te onderzoeken wat je écht boeit en wat jouw persoonlijke loopbaandoelen zijn. Vaak weet je innerlijk wel wat je wilt, maar heb je daar de voeling wat mee verloren. We zijn te veel geoefend in rationeel denken, en te weinig in aanvoelen…

My Future Works is onze partner voor loopbaancoaching. De coaches van My future Works werken immers vanuit dezelfde kaders. Via www.myfutureworks.be vind je zeker een loopbaancoach bij jou in de buurt.

Bedrijven

-Wil je meer zelfsturing binnen jouw organisatie?

Organisaties beseffen dat de “command & control” organisatiemodellen die gisteren nog efficiënt bleken, een rem zijn op toekomstige macro-economische uitdagingen. Daarom wordt er vandaag volop geëxperimenteerd met nieuwe organisatievormen, die vertrekken vanuit vertrouwen, loslaten, zelfsturing, enz. Als de duidelijke kaders wegvallen, moeten mensen echter kunnen terugvallen op een sterk innerlijk kompas, dat afgestemd wordt op het kompas van de organisatie. Laat dit innerlijk kompas nu net iets zijn dat we niet echt sterk hebben ontwikkeld tijdens onze opvoeding. Het Keuzekompas® vult die leemte in. Door ons bewust te zijn van onze sterktes, waarden, doelen en ambities, kunnen we beter navigeren in een zelfsturende en geconnecteerde wereld. 

-Wil je investeren in de veerkracht van jouw medewerkers?

De complexiteit van onze organisaties en onze wereld maakt het werk er niet eenvoudiger op. Voor veel mensen raakt het vat stilaan vol, en loert stress en burn out om de hoek. De mate waarin mensen veerkrachtig omgaan met deze druk wordt mede bepaald door de mate waarin zij contact kunnen maken met hun intern kompas. Dit kompas helpt hen immers om keuzes te maken rond wat wel en wat niet heilzaam is voor hen, en om waar nodig grenzen te stellen. Het Keuzekompas® is het eerste instrument op de Belgische markt dat mensen helpt om op een bewuste manier keuzes te maken vanuit hun intern kompas.  Het is dan ook uitermate geschikt als preventietool in stress- en burnout programma’s. 

-Welke keuzes wil je maken rond leren en ontwikkelen?

Onze wereld verschuift, van een lineaire naar een geconnecteerde wereld. Informatie is overal. Voorspelbaarheid is passé. 60% van de beroepen die we nu kennen, zullen binnen 20 jaar niet langer bestaan. 100 000 leerlingen volgen momenteel een studierichting die op de arbeidsmarkt niet langer relevant is. Omwentelingen in de wereld gebeuren met de snelheid van het licht. Digitaal is het nieuwe normaal. Leren gebeurt in de cloud. Hiërarchie wordt vervangen door zelfsturing.
Leren en ontwikkelen zijn de kern van wendbare organisaties. Het Keuzekompas® helpt jouw medewerkers om een duurzaam persoonlijk ontwikkelingsplan te maken dat aansluit bij hun sterktes, hun waarden en ambities. Het geeft aan welke zuurstof nodig is om hun potentieel te ontwikkelen tot op Olympische hoogte. Het maakt de jaarlijkse functioneringsgesprekken zoveel rijker, omdat de leer- en ontwikkelpistes die daar besproken worden, van binnenuit komen. 

-Waarom doen mensen de dingen die ze doen?

Hoe komt het dat sommige mensen fluitend naar het werk gaan, terwijl anderen de minuten aftellen en zich om 17:00u naar de prikklok reppen ? Wat is het verschil tussen motivatie en moetivatie ? Doen mensen een job die aansluit bij hun persoonlijke ambities, dromen en verlangens, of doen zij enkel de dingen “omdat het moet “? Het Keuzekompas® legt de kern van persoonlijke motivatie bloot. Waarom doen mensen de dingen die ze doen ? Wanneer we het daarover kunnen hebben krijgt het werk plots een ander perspectief. Wanneer we in dialoog gaan over wat ons écht beweegt, ontstaan er authentieke verbindingen tussen mensen, waarbij we samen bouwen aan een gemeenschappelijk doel waar we met z’n allen in geloven.  

-Wil je jouw teams en organisatie bouwen rond werkplezier en flow?

Stel dat collega’s binnen een team met elkaar zouden delen welke hun sterktes zijn, in welke omgevingen zij echt tot bloei komen, wat hen motiveert en bezighoudt. Stel dat de teams vervolgens het werk zo zouden organiseren dat de teamleden méér konden doen van waar ze echt warm van worden. Wat zou dat betekenen voor werkplezier en flow ? Wat zou het effect zijn op de resultaten van het team ? Het Keuzekompas® wordt vaak ingezet als teamontwikkelingsinstrument. Het is een ideale individuele voorbereiding voor een teaminterventie die gefocust is op werkorganisatie, interne afstemming, werkplezier én resultaten. 

Wil je binnen jouw organisatie aan de slag met het Keuzekompas®?

Contacteer één van onze coaches in jouw regio die actief en beslagen is in het begeleiden van bedrijfstrajecten. Of laat jouw contactgegevens na via het contactformulier.

 

Coaches

De methodiek ‘Keuzekompas’® is een gedeponeerd merk. Het is eigendom en wordt beheerd door The Future Generation CVBA (www.thefuturegeneration.nu). Het Keuzekompas® is gebaseerd op de wetenschappelijke inzichten van de Positieve Psychologie, Appreciative Inquiry, Krachtgericht Coachen en de Zelfdeterminatietheorie.

De fundamenten van het Keuzekompas®

 

Het Keuzekompas® is uniek in België! Het is de eerste inside-out tool die mensen helpt om die dingen, die er voor hen echt toe doen, op een rijtje te zetten wanneer belangrijke levenskeuzes zich aandienen. The Future Generation CVBA werkt samen met de Universiteit Gent, faculteit Ontwikkelingspsychologie, om de methodiek verder te verfijnen.

Wil je als coach graag met deze methodiek aan de slag? Informeer naar onze samenwerkingsmodaliteiten via: elie.naudts@thefuturegeneration.nu.

Vooraleer je als licentiehouder van het Keuzekompas® aan de slag gaat, voorzien we een intensieve opleiding waarin je alles leert over hoe je individuen concreet kunt ondersteunen in hun Keuzekompas®-traject. Je ervaart tijdens de opleiding wat het is om zelf een Keuzekompas® traject te doorlopen. Door deze ervaring zal je beter in staat zijn coachees op weg te helpen.